facebookinstagrammenusearchtwitter

DIAMaT

Objectif Exhibitions, Kleine Markt 7–9/26, 2000 Antwerpen

‘DIAMaT: an introduction to political theory’ is een studiegroep samengesteld door Nathaniel Boyd die de ‘crisis’ onder de loep neemt die de traditie van de politieke filosofie ondergaan heeft sinds de opkomst van moderne wetenschap en technologie in de 17de eeuw, tot de politieke ‘revolutie’ van de maatschappij aan het eind van de 18de eeuw. DIAMaT wil bestuderen hoe de ontwikkeling van de moderniteit geleid heeft tot de scheiding van moraal en politiek. De politieke traditie viel uit elkaar: in een moraalfilosofie die weinig of niets meer te zeggen had over de eigenlijke praktische organisatie van de staat enerzijds, en de politieke wetenschappen meer en meer gebaseerd op de technologie van het sociale en het positivisme anderzijds. Dit dualisme vormt de achtergrond voor het bespreken van het politieke denken in de 19de en 20ste eeuw in het werk van o.a. Althusser, Deleuze, Hegel, Heidegger, Jünger, Kojève, Koselleck, Lacan, Lenin, Marx, Schmitt, Simondon, Strauss en Weber.

Sessies in 2016

Science and Modernity
19 februari, 18–21.00
Boeklancering en presentatie door Samo Tomšič, auteur van The Capitalist Unconscious: Marx and Lacan (Verso 2015)

Hegel’s Modernity and the Institutional Form of Politics
18 maart, 18–21.00
Presentatie door Nathaniel Boyd

Technology and Politics: The Case of Gilbert Simondon
22 april, 18–21.00
Discussie met Andrea Bardin, auteur van Epistemology and Political Philosophy in Gilbert Simondon Individuation, Technics, Social Systems (Springer 2015)

De bijeenkomsten zijn in het Engels en voor iedereen toegankelijk – er is geen specifieke filosofische achtergrond of voorbereiding vereist.