facebookinstagrammenusearchtwitter

DIAMaT#3
Technology and Politics: The Case of Gilbert Simondon

Vrijdag 22 april 2016, 18.00

Voor dit derde seminarie in de DIAMaT reeks, overweegt Nathaniel Boyd een alternatieve interpretatie van het technische en technologische, en hun relatie tot politieke filosofie. Hij treed in dialoog met Andrea Bardin, die een introductie geeft tot Gilbert Simondon’s politieke filosofie.

Een centraal element in het politieke denken in de vroegmoderne tijd was het gebruik van technologische beschrijvingen en metaforen voor het ordenen van het staatslichaam. Echter, wat misschien startte als een manier van beschrijven en metafoor veranderde al snel van een vraag naar wat het goede leven inhield –de onafhankelijke activiteit van hen die de vroegere polis uitmaakten- tot simpelweg een technisch probleem. Sinds deze verschuiving zijn technische vragen inherent geworden aan politieke filosofie; of beter, politieke filosofie heeft plaats gemaakt voor de nieuwe politieke en sociale wetenschappen.

Andrea Bardin is professor in het departement Politiek en Geschiedenis aan de Brunel Universiteit, Londen, en onderzoeker aan CIDES, Centre international des études simondoniennes, Parijs. Hij is auteur van  Epistemology and Political Philosophy in Gilbert Simondon Individuation, Technics, Social Systems (Springer 2015).