facebookinstagrammenusearchtwitter

DIAMaT #2: Hegel’s Modernity and the Institutional Form of Politics

vrijdag 18 March 2016, 18.00

Objectif Exhibitions, Kleine Markt 7–9/26 2000 Antwerpen

In het tweede seminarie van de DIAMaT reeks zal Nathaniel Boyd het politieke gedachtengoed van G.W.F. Hegel contextualiseren, zijn theorie over instituties en de relatie met de modern traditie, door middel van een vergelijking tussen Frans- en Duits sprekende contexten.

Het seminarie zal analyseren hoe de Duitse traditie van politieke theorie zowel Hegels politiek beïnvloede alsook de kritische ontvangst van moderniserende en revolutionaire ideeën die door Frankrijk in Duitsland binnenkwamen. De nadruk zal liggen op de intersectie van drie historische fenomenen: hoe de conflicten over religie de ontwikkeling bepaalde van de moderne staat en de maatschappelijke structuur in Europa; hoe de religieuze situatie in het laat 18de-eeuwse Frankrijk – gekenmerkt door een stijgende religieuze eensgezindheid- contrasteerde met Duitse ontwikkelingen; en hoe Hegel de vrijheid van de zelfbewustwording en moraliteit zag ontwikkelen in het Europese statensysteem.

In het Engels; open voor iedereen – geen specifieke filosofische opleiding of voorbereiding vereist